ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์

อาจารย์ผู้บรรยาย หลักสูตรการบริหารงานชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรสารวัตร
ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5